Hopelijk kan en mag ik binnenkort ook nog ongestoord achter het raam naar de passerende voertuigen kijken!
Bedankt dat jullie (vooral op donderdag nà schooltijd) de tijd namen zodat ik zélf eens een brood kon bestellen.
Dank jullie wel voor de snoepjes en/of sandwiches die ik steeds kreeg!

High Five,
Yorben